top of page
Pardavimu vadovas

Pardavimų

Skyriaus

Vadovas

Pardavimų

Skyrius

Pardavimų skyrius tai – vienintelis skyrius kompanijoje, kuris tiesiogiai generuoja pajamas įmonei, ir kurio dėka išlaikomi kiti organizacijos skyriai.

​Kompanijos, kuriose pardavimų komandą sudaro nedidelis kiekis vadybininkų, dažnai neturi tiesioginio pardavimų skyriaus vadovo. Tokiais atvejais pardavėjai būna pavaldūs įmonės direktoriui. Pagrindinė to priežastis – per didelės tiesioginės išlaidos profesionalo išlaikymui. Gero pardavimų komandos vadovo kaina rinkoje bus nuo 3500 eur/mėn neatskaičius mokesčių.

Pardavimų Skyriaus

Vadovas

Pardavimų skyriaus vadovas tai – įmonės darbuotojas arba jos atstovas, atsakingas už kompanijos pardavimų veiklos modelio sudarymą, diegimą ir vykdymą.

Klaidinga manyti, kad ši pozicija nereikalauja daug laiko bei pastangų. Pardavimų skyriaus vadovo atsakomybėje ne mažai strategiškai svarbių funkcijų, tokių kaip: konkurentų ir rinkos analizė, grįžtamojo ryšio gavimas, pardavimų planavimas bei kontrolė ir pan. Visos šios funkcijos atima nemažai laiko, tačiau jos yra būtinos, norint užtikrinti efektyvų pardavimų skyriaus darbą. Gera žinia ta, kad šiais laikas nebūtina turėti pilnu etatu dirbantį profesionalą, užtenka pasamdyti specialistą, kuris užtikrins atitinkamų funkcijų vykdymą ir galės leisti įmonės direktoriui užsiimti savo tiesiogine veikla.

Pardavimų vadybininkų paieška ir atranka geriausiomis sąlygomis. Susisiekite ir išsirinkite jums tinkamiausią kandidatą!

Pardavimų vadovas_edited.jpg

Vadovo

Funkcijos ir

Užduotys

1. Vadovavimas

1.1. Pardavimų plano vykdymo užtikrinimas

1.2. Dieninių, savaitinių ir mėnesinių užduočių priskyrimas

1.3. Pardavėjų dienotvarkės sudarymas

1.4. Klientų segmentavimas

1.5. Klientų sąrašų sudarymas (Target)

1.6. Planinių susirinkimų organizavimas ir rezultatų aptarimas 

1.7. Pardavėjų konsultavimas

1.8. Motyvacinės sistemos parengimas

1.9. Sklandaus darbo su kitais skyriais užtikrinimas

2. Pardavimų Veiklos

    Modelio Administravimas

2.1. Pardavimų veiklos modelio sudarymas

2.2. Pardavimų veiklos modelio pristatymas pardavėjams

2.3. Pardavimų veiklos modelio vykdymo užtikrinimas

2.4. Grįžtamojo ryšio iš pardavėjų gavimas

2.5. Pardavimų veiklos modelio probleminių vietų identifikavimas

2.6. Pardavimų veiklos modelio optimizavimas (naujų įrankių        įdiegimas)

2.7. Pardavimų veiklos modelio rezultatų ir pakeitimų pristatymas vadovams

3. Kontrolė

3.1. KPI sudarymas

3.2. KPI pristatymas pardavėjams

3.3. KPI vykdymo stebėjimas ir užtikrinimas

3.4. Komunikacijos su klientais kontrolė (laiškų skaitymas, pokalbių įrašų perklausymas ir t.t.)

3.5. Komercinių pasiūlymų peržiūra

3.6. Grįžtamojo ryšio iš klientų sistemos organizavimas

3.7. Asmeninių ir komandinių rodiklių stebėjimas

3.8. Probleminių vietų identifikavimas ir sprendimų paieška

3.9. Kontrolės modelio optimizavimas

3.10. KPI rezultatų ir kontrolės modelio pakeitimų pristatymas vadovams

4. Pardavėjų Edukacija

4.1. Edukacijos plano sudarymas

4.2. Planinių mokymų organizavimas

4.3. Naujų pardavimo būdų arba metodų pristatymas

4.4. Naujokų įvedimo į pardavimo veiklos modelį sistemos sukūrimas

4.5. Kuratorių, atsakingų už naujokių adaptavimą apmokymai

4.6. Išorinių lektorių paieška ir atranka (detali vertinimo sistema)

4.7. Naujų efektyvios edukacijos modelių paieška ir įdiegimas

4.8. Grįžtamojo ryšio iš pardavėjų rinkimas

5. Pardavėjų Atranka

5.1. Detalus pardavėjo profilio aprašymas

5.2. Kandidatų paieškos kanalų išgryninimas

5.3. Darbo skelbimo šablonų sukūrimas pagal paieškos kanalus

5.4. CV atrankos algoritmas (vertinimo sistema)

5.5. Telefoninio pokalbio algoritmas (klausimai / atsakymai / vertinimo sistema)

5.6. Gyvo susitikimo algoritmas (klausimai / atsakymai / vertinimo sistema)

5.7. Rekomenduojančio žmogaus apklausos algoritmas (klausimai / atsakymai / vertinimo sistema)

5.8. Kandidato potencialo nustatymo sistema

6. Konkurentų Analizė

6.1. Konkurentų tyrimo strategijos parengimas (Kas konkurentai? Ką analizuoti? Kaip analizuoti? Koks periodiškumas? Ir t.t.)

6.2. Konkurentų tyrimo strategijos įgyvendinimo užtikrinimas

6.3. Periodinė tyrimo rezultatų analizė ir pristatymas

6.4. Rekomendacijų pardavimo veiklos modelio optimizavimui parengimas

7. Pardavimų Strategijos

   Formavimas

7.1. Naujų rinkų paieška ir galimybių analizė

7.2. Naujų produktų įvedimo į rinką analizė

7.3. Naujų produktų pardavimų strategijos sudarymas

7.4. Naujų pardavimo kanalų galimybių analizė

7.5. Pardavimų veiklos modelio optimizavimo plano parengimas

7.6. Pardavimų veiklos modelio rezultatų ir pakeitimų pristatymas vadovams

8. Pardavimų Planavimas

8.1. Pardavimų analizė įvairiais pjūviais

8.2. Pardavimų planavimas pagal skirtingus klientų segmentus

8.3. Pardavimų planavimas pagal skirtingus pardavimų kanalus

8.4. Pardavimų planavimas pagal skirtingus produktus

8.5. Pardavimų planavimas, atsižvelgiant į pardavimų veiklos modelio optimizavimą

9. Grįžtamasis Ryšis

    (Klientai)

9.1. Dalyvavimas sudarant klausimus grįžtamojo ryšio surinkimui

9.2. Grįžtamojo ryšio analizė pagal pardavėjus

9.3. Grįžtamojo ryšio analizė pagal paslaugos suteikimo / diegimo procesą

9.4. Grįžtamojo ryšio analizė pagal produktus

9.5. Grįžtamojo ryšio analizė pagal rekomendacijas

9.6. Grįžtamojo ryšio analizė po paslaugų sutrikimo

9.7. Rekomendacijų pardavimo veiklos modelio optimizavimui parengimas

9.8. Grįžtamojo ryšio panaudojimas pardavimuose

10. Rinkos Analizė

10.1. Klientų analizė

10.2. Klientų grįžtamojo ryšio analizė paslaugų asortimento atžvilgiu

10.3. Gretutinių rinkų analizė

10.4. Rinkos pokyčių prognozės sudarymas

Susisiekite su mumis ir sužinokite apie visas Pardavimų Skyriaus Vadovo samdymo galimybes!

bottom of page