top of page
Nuolatinis pardavimu treneris

Nuolatinis
Pardavimų

Treneris

Kada
Reikalingas?

Nuolatinis pardavimų treneris reikalingas norint:

  1. Užtikrinti aukštą pardavimų efektyvumą;

  2. Turėti motyvuotą pardavimų komandą;

  3. Nuolat valdyti pardavimų KPI;

  4. Maksimaliai įdarbinti pardavėjų laiką ir potencialą;

  5. Paskatinti vidinę konkurenciją tarp pardavėjų;

  6. Pranokti konkurentus;

  7. Ženkliai padidinti kompanijos pardavimus.

​Nuolatinis pardavimų treneris kainuos gerokai pigiau negu pavienių trenerių samdymas. Be to, nuolatinis pardavimų treneris bus geriau įsigylinės būtent į jūsų kompanijos veiklą, produktus ir rinkos bei konkurentų specifiką, negu epizodiniai treneriai.

Tęstiniai Pardavimų
Mokymai

Tęstiniai pardavimų mokymai – tai priemonių rinkinys, skirtas nuolatos tobulinti pardavėjų meistriškumą ir gebėjimus, atsižvelgiant į pardavimus įtakojančius veiksnius, tokius kaip: įmonės pardavimų veiklos modelis, tikslinis kliento profilis, prekių / paslaugų sudėtingumas, pardavėjo patirtis ir gebėjimai, konkurencinė aplinka.

Testiniai pardavimu mokymai

Vidinio
Trenerio
Užduotys

1. Pardavimo Išlaidų
    Mažinimas

1.1. Turimos produkcijos asortimento optimizavimas

1.2. Pardavimo proceso detalus išgryninimas

1.3. Tikslios pardavėjų dienotvarkės sudarymas

1.4. Klientų prioritizavimas pagal pajamų generavimą

1.5. Darbų delegavimas (angl. Outsource) išorinėms kompanijoms 

1.6. Pardavimų efektyvumo formulės optimizavimas

1.7. Valstybės verslo skatinimo programų įdiegimas

1.8. Pardavimų proceso automatizavimas

2. Konkurencinio Pranašumo
    Didinimas

2.1. Probleminių vietų identifikavimas ir sprendimų paieška

2.2. Naujų pardavimo būdų ir metodų pristatymas bei įdiegimas

2.3. Detali konkurentų analizė

2.4. Pardavimo scenarijų paruošimas ir įdiegimas

2.5. Kompanijos silpnų vietų identifikavimas

2.6. Rinkos pokyčių prognozės sudarymas

3. Klientų Lojalumo &
    Pasitenkinimo Didinimas

3.1. Komunikacijos su klientais kontrolė (laiškų skaitymas, pokalbių įrašų perklausymas ir t.t.)

3.2. Grįžtamojo ryšio iš klientų sistemos organizavimas

3.3. Klientų rekomendacijų sistemos formavimas, įdiegimas, testavimas ir tobulinimas

3.4. Komunikacijos su klientu (prisilietimų/santykių evoliucijos) modelio parengimas ir įtraukimas į pardavimų veiklos modelį

3.5. Nuoseklus klientų lojalumo sistemos kurimas

3.6. Klientų valdymo sistemos (CRM) galimybių analizė

3.7. Komunikacijos kanalų su klientais praplėtimas

4. Pardavimų Rizikos
    Valdymas

4.1. Pardavimo procesų rizikos vertinimas

4.2. Rizikos valdymo įdiegimas į pardavimo procesą

4.3. Nuolatiniai pardavėjų ir įmonės vadovų apmokymai verslo gresmių identifikavimo temomis

4.4. Pardavimo rizikų imitacinis modeliavimas

4.5. Sprendimų priėmimo efektyvumo stebėjimas ir vertinimas atsižvelgiant į rizikos valdymą

4.6. Alternatyvų vertinimo sistemos išgryninimas

4.7. Konkurentų verslo rizikos vertinimas

4.8. Pardavimų rizikos valdymo kultūros vystymas įmonėje

5. Naujų Pardavimo
    Galimybių Paieška

5.1. Gretutinių rinkų analizė

5.2. Partnerystės programų sudarymas

5.3. Valstybės siūlomų verslo plėtros projektų analizė

5.4. Naujų pardavimo kanalų galimybių analizė

5.5. Nuolatinis pardavimų "Proto šturmo" (angl. Brainstorm) su pardavėjais ir įmonės vadovais organizavimas

5.6. Nuolatinės komunikacijos su klientais ir naujų poreikių nustatymo sistemos formavimas

5.7. Užduočių marketingo / rinkodaros skyriui formavimas

5.8. Aktyvių pažinčių (angl. Networking) modėlio įdiegimas

5.9. Papildomo / pakartotinio pardavimo sistemos paruošimas

6. Pardavimų Strategijos
    Įgyvendinimas

6.1. Pardavimų veiklos modelio sudarymas ir pristatymas pardavėjams bei įmonės vadovams

6.2. Pardavimų veiklos modelio vykdymo užtikrinimas

6.3. Asmeninių ir komandinių pardavimo KPI rodiklių stebėjimas

6.4. Pardavėjų planinių mokymų organizavimas ir vedimas

6.5. Naujokų įvedimo į pardavimo veiklos modelį sistemos sukūrimas

6.6. Pardavimų plano vykdymo užtikrinimas

6.7. Planinių susirinkimų organizavimas ir rezultatų aptarimas bei grįžtamojo ryšio suteikimas pardavėjams

6.8. Pardavimo prognozių sudarymas ir stebėjimas

7. Stabilus Pardavimų
   Didinimas

7.1. Naujų rinkų paieška ir galimybių analizė

7.2. Naujų produktų įvedimo į rinką analizė

7.3. Naujų produktų pardavimų strategijos sudarymas

7.4. Naujų pardavimo kanalų galimybių analizė

7.5. Pardavimų veiklos modelio optimizavimo plano parengimas

7.6. Pardavimų veiklos modelio rezultatų ir pakeitimų pristatymas vadovams

Susisiekite su mumis ir sužinokite apie visas Nuolatinio Pardavimų Trenerio samdymo galimybes!

bottom of page